Pełnomocnik ds. praktyk
16278
page-template-default,page,page-id-16278,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Pełnomocnik ds. praktyk

System praktyk zawodowych funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).

W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się z Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych Różą Stasińska-Zawalich,
tel. kom. 532 880 250, e-mail: praktyki@psrwn.olsztyn.pl

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć:

 1. Pisemną zgodę prowadzącego (2 egzemplarze).
 2. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika (2 egzemplarze).
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez prowadzącego (2 egzemplarze).
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez praktykanta (2 egzemplarze).
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej (2 egzemplarze).
 6. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny lub dokument potwierdzający ich odbywanie przez kandydata (2 egzemplarze).
 7. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyk na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574. Od dnia 1 marca 2022 r. opłata za wydanie dziennika praktyk wynosi 190,39 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.
 8. Dowód wniesienia opłaty 400 zł za koordynację praktyk zawodowych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Olsztynie Nr konta:88 1020 3541 0000 5002 0089 2646
 9. Umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych podpisaną przez prowadzącego wraz z parafowanymi załącznikami nr 1, 2 i 3.(3 egzemplarze).
 10. Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową (3 egzemplarze).
 11. Zgłoszenie osoby uprawnionej (3 egzemplarze).
 12. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej (3 egzemplarze).

Jeżeli rzeczoznawca związany jest już umową, o której mowa w pkt. 9 dokumentów wymienionych w pkt. od 9 do 12 nie składa się ponownie.

Aktualną wysokość opłaty za wydanie dziennika praktyk, opis przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

Pliki do pobrania: