Komisja opiniująca
16280
page-template-default,page,page-id-16280,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Komisja opiniująca

PSRWN Oddział Olsztyn jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, spełniającą wymogi art. 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Komisja Opiniująca powołana została do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami w dniu 01-02-2023 r. uchwałą Nr 2/2023 Zarządu Stowarzyszenia Komisja w ramach statutu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (zwanego dalej w skrócie PSRWN) realizuje swoje zadania kierując się w szczególności:

 

a. przestrzeganiem przepisów prawa,
b. dbałością o wysoki poziom merytoryczny szacowania wartości nieruchomości
c. dbałością o godność zawodu rzeczoznawcy,
d. dbałością o zachowanie niezależności rzeczoznawcy majątkowego od stron,
e. dbałością o zachowanie autorskiego charakteru operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego,
f. dochowaniem tajemnicy zawodowej.

 

Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym sprawdzeniu przez Zespół Oceniający, spełnienia wymagań przepisów prawa w szczególności w zakresie:

 

a) kompletności i podstaw prawnych wyceny,
b) odpowiedzialności i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń,
c) prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny,
d) właściwości i zasadności analiz, opinii i wniosków.

 

W postępowaniu opiniodawczym nie dokonuje się wyceny nieruchomości.

Skład Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu:

 

Makowski Jerzy – przewodniczący tel. 603 076 005, e-mail: makowski_j@poczta.onet.pl
Cymerman Ryszard – członek
Jasiński Janusz – członek
Jusis Małgorzata – członek
Kowalczyk Cezary – członek
Kozuń Andrzej – członek
Luto Michał – członek
Nowak Andrzej – członek
Walacik Marek – członek
Wąsowicz Teresa – członek
Wójcik Grzegorz – członek

Komisja działa zgodnie z niniejszym regulaminem: