Władze Oddziału
16214
page-template-default,page,page-id-16214,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Władze Oddziału

W dniu 14 lipca 2022 r. odby�o si� Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz�onk�w Oddzia�u PSRWN w Olsztynie, na kt�rym dokonano wyboru nowych w�adz:

Przemys�aw Same�ko – Prezes Oddzia�u ps@samelko.pl

Zarz�d Oddzia�u

Micha� Luto – Wiceprezes

Teresa W�sowicz – Sekretarz

Andrzej Kozu� – Skarbnik

R�a Stasi�ska-Zawalich – Cz�onek

Jerzy Makowski – Cz�onek

Komisja rewizyjna

Urszula Jedynak – przewodnicz�cy

Ma�gorzta Jusis – cz�onek

Karolina Pu�ym – Mroziewska – cz�onek

Piotr Jasi�ski – cz�onek

S�d Kole�e�ski

Grzegorz W�jcik – przewodnicz�cy

Pawe� W�sikowski – cz�onek

Jerzy Korejwo – cz�onek